Returer

GARANTI OCH RETURPOLICY

Garantin tillhandahålls under 12 månader från inköpsdatumet.

Vår onlinebutik förbehåller sig rätten att avslå kundens garantianspråk i fallen som anges nedan:

Som kundorienterat företag är vi alltid öppna för kommunikation med våra kunder. Vi tror på ett ömsesidigt gynnsamt samarbete.

Garanti för serviceprodukter gäller 12 månader från köptillfället. Garantin täcker inte virtuella varor.

Företaget garanterar inte korrekt arbete med programvara, såvida det inte är relaterat till hårdvaran, och har inget ansvar för skador orsakade av missbruk av programvara eller serviceprodukt.

ÅNGERRÄTT VID KÖP PÅ INTERNET

Som konsument (privatperson) har du 14 dagars ångerrätt från det att du mottagit din beställning via köp gjorda på distans. Ångerrätten regleras i Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det finns undantag där ångerrätten inte gäller (Kap 2, 11 §).

För att nyttja din ångerrätt behöver du ångra dig skriftligt inom 14 dagar från att du mottagit din beställning. Detta skall göras till vår kundtjänst på [email protected]. Du står själv för returfrakten och ansvarar för att produkten är väl paketerad och når Mobilhuset.se i gott skick.

Mobilhuset.se återbetalar ångrade köp så snart som möjligt efter mottagen retur, men senast inom 14 dagar efter att paketet ankommit till returavdelningen. Som regel återbetalas köpeskillingen tillbaka via det betalsätt som användes vid köpet, i annat fall kontaktar Mobilhuset.se kunden för en alternativ lösning.

Produkter som exkluderas från öppet köp-erbjudandet är monterade datordelar så som Custom Config och produkter köpta med presentkort eller tillgodokvitton.

 samt följande artiklar om de har bruten förpackning/plombering:

Tillverkare av smarttelefoner och surfplattor gör ständigt förändringar i programvaran, vilket kan leda till att en produkt som levereras av oss, till exempel en icke-originalskärm, inte längre fungerar. Vi garanterar att våra produkter, på leveransdagen, fungerar med tillverkarens produkt. Vi kan dock inte ta något ansvar för produkten, om den till exempel efter en programuppdatering inte längre fungerar. Det här scenariot är därför inte en giltig orsak för ett garantiklagomål eller återlämnande.

Alla våra reservdelar täcks av en 12-månadersgaranti, vilket innebär att vi inom 12 månader från inköpsdagen ersätter den felaktiga produkten eller avhjälper felet. Garantin gäller inte för skador orsakade av felaktig hantering av produkten.

Om du vill returnera en produkt, kontakta vår kundtjänst på [email protected] före returen. Du måste också använda detta RMA-formulär.

REKLAMATIONSRÄTT

(Gäller ej företag) För produkter utanför den presumerade tiden (6 månader) men inom reklamationsrätten (3 år) ligger bevisbördan för att påvisa ursprungligt fel på konsumenten och kunden ska ha anmält felet inom de första 6 månaderna från köpet till Mobilhuset.se för att reklamationen ska gälla.

RETURADRESS:

Returer som skickas till en felaktig adress och därför inte tas emot av oss, kommer inte att betraktas som giltiga fordringar och kommer inte att godkännas.

ANSVARSBEGRÄNSING

I händelse av brott mot dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor av oss ska kundens åtgärder begränsas till skador som under inga omständigheter överskrider priset på produkten och vi är under inga omständigheter ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga eller påföljande förluster, förlust av vinst eller skada på något vis.

FORCE MAJEURE

Vi är inte ansvariga för förseningar eller misslyckanden med att fullgöra några av våra skyldigheter om förseningen eller misslyckandet är resultatet av händelser eller omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, strejker, lockouts, olyckor, krig, civila uppror, upplopp, terrorism, brand, sammanbrott av anläggningar eller maskiner eller brist/otillgänglighet på råvaror från en naturresurs, eller leverantörers misslyckande att leverera material av någon anledning, och vi har rätt till en rimlig utvidgning av våra skyldigheter. Vi är inte ansvariga för att kompensera kunden för direkt eller indirekt skada.